top of page

MANUÁLNÍ TECHNIKY

MANIPULACE

Workshop vychází z osteopatického a chiropraktického přístupu k dané problematice v pojetí fyzioterapeuta. Praktické části workshopu vždy předchází teoretický základ pro danou oblast: úvod do problematiky, kontraindikace, speciální testy, rizika a přínosy podložené vědou atd.

Workshop je rozdělen do dvou dnů:

1.     den – řešení krční páteře (Cp), temporomandibulárního kloubu (TMJ), ucha a kloubů HKK

2.     den – řešení hrudní páteře (THp), žeber, bederní páteře (Lp/SI) a kloubů DKK

PROGRAM

Krční páteř

 • C0/1 (AO) – manipulace – technika „gun“, „slap“, „retro“;

 • C1/2 – manipulace – technika „little palm“;

 • manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6) ve směru kombinovaného pohybu do lateroflexe, extenze a rotace a vleže na zádech;

 • manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6) ve směru lateroflexe vleže na zádech;

 • manipulace krční páteře (C2/3 – C5/6)  ve směru rotace vsedě;

 • manipulace C/Th přechodu vleže na břiše, na boku, vsedě;

 • manipulace C/Th přechodu ve směru rotace;

 • manipulace temporomandibulárního kloubu;

 • manipulace ucha.

 

Hrudní páteř a žebra

 • manipulace hrudní páteře  – technika „clock“, „cup“, „springing“;

 • manipulace horní, střední a spodní hrudní páteře;  

 • manipulace hrudní páteře ve směru rotace;  

 • manipulace hrudní páteře – technika „gegenhaler“ a „mitnehmer“;

 • manipulace prvního žebra;

 • manipulace horních a středních žeber vleže na břiše a vleže na zádech;

 • manipulace středních a spodních žeber vleže na břiše.

 

Bederní páteř a sakroiliakální skloubení

 • manipulace bederní páteře a sakroiliakálních skloubení, technika „lumbal roll“;

 • manipulace sakroiliakálního skloubení, technika „banana“;

 • manipulace sakroiliakálního skloubení vleže na břiše.

 

Horní končetina

 • manipulace ramene ve směru kraniálně a dorzálně;

 • manipulace ramene ve směru kaudálně;

 • manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru kraniálně (přes lopatku vleže na břiše);

 • manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru ventrálně;

 • manipulace akromioklavikulárního kloubu ve směru kaudálně;

 • manipulace sternoklavikulárního kloubu – technika „butterfly“;

 • manipulace caput radii;

 • manipulace ulny;

 • otevírání loketní štěrbiny mediálním nebo laterálním nárazem;

 • manipulace os scaphoideum (os capitatum, os lunatum);

 • manipulace karpometakarpálního kloubu;

 • manipulace proximální a distálních interfalangeálních kloubů.

 

Dolní končetina

 • manipulace kyčelního kloubu vleže na břiše a vleže na zádech;

 • trakce kyčelního a kolenního kloubu společně přes koleno vleže na zádech;

 • nárazová trakce kolenního kloubu vleže na zádech;

 • otevírání kolenní štěrbiny mediálním nebo laterálním nárazem;

 • manipulace proximální fibuly ve směru ventrálně, ventrodorzálně;

 • manipulace distální fibuly (talokrurálního kloubu);

 • nárazová trakce talokrurálního kloubu;

 • manipulace talusu;

 • manipulace os naviculare ve směru plantárně a dorzálně;

 • manipulace os cuboideum ve směru plantárně a dorzálně;

 • manipulace ossa cuneiformia;

 • manipulace/trakce proximální a distálních interfalangeálních kloubů.

bottom of page