top of page

MANUÁLNÍ TECHNIKY

MOBILIZACE

Workshop vychází z přístupu k dané problematice, který se učí ve školách

(školský – cílená mobilizace) a z přístupu, který se používá v praxi

(praktický – necílená mobilizace). 
Praktické části workshopu vždy předchází teoretický základ pro danou oblast: úvod do problematiky, historie, postup při vyšetření, zásady správného provedení atd. 

Workshop je rozdělený do dvou dnů:

1.     den – řešení krční páteře (Cp) a kloubů HKK

2.    den – řešení hrudní páteře (THp), žeber, bederní páteře (Lp/SI) a kloubů DKK

PROGRAM

Krční páteř

 • trakce krční páteře (occiput/mandibula; předloktí/os zygomaticus; trakce s propracováním měkkých tkání; „válení těsta“; trakce s PIR krátkých extenzorů šíje (cílená školská mobilizace);

 • C0/1 (AO) – mobilizace ve směru předkyvu, laterokyvu, zákyvu a rotace (cílená školská mobilizace);

 • C1/2 – mobilizace ve směru lateroflexe, rotace (cílená školská mobilizace);

 • C2/3 – C5/6 – mobilizace ve směru rotace, lateroflexe, dorsální a laterální posun (cílená školská mobilizace);

 • C/Th přechod – mobilizace ve směru rotace, dorsální a laterální posun (cílená školská mobilizace).

 

Hrudní páteř a žebra

 • „springing“ – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace hrudní páteře (pružení);

 • trakce hrudní páteře (horní, střední a spodní);

 • mobilizace hrudní páteře ve směru rotace anteflexe, retroflexe, rotace a lateroflexe (cílená školská mobilizace);

 • „huging“ – mobilizace hrudní páteře ve směru lateroflexe, retroflexe a rotace (necílená mobilizace);

 • první žebro – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace;

 • horní žebra – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace do inspira/expira;

 • dolní žebra – vyšetření kloubní vůle a následná mobilizace do inspira/expira.

 

Bederní páteř a sakroiliakální skloubení

 • trakce bederní páteře – intermitentní vleže na břiše, „sking“, PIR vleže na břiše, přes koleno vleže na zádech;

 • mobilizace bederní páteře ve směru anteflexe, retroflexe, lateroflexe a dorzální posun (cílená školská mobilizace);

 • vyšetření a následná mobilizace sakroiliakálního skloubení – křížový hmat, mobilizace na boku, mobilizace horní části, mobilizace dolní části (cílená školská mobilizace).

 

Horní končetina

 • mobilizace scapulothorakálního skloubení, vyšetření scapulothorakálního skloubení a oddělení lopatky od hrudního koše;

 • distrakce sternoklavikulárního kloubu;

 • mobilizace sternoklavikulárního skloubení ventrodorzální a kraniokaudální;

 • distrakce akromioklavikulárního kloubu;

 • mobilizace akromioklavikulárního skloubení ventrodorzální a kraniokaudální;

 • trakce ramenního kloubu;

 • laterální mobilizace I a II ramenního kloubu;

 • mobilizace ramenního kloubu ventrodorzální a kraniokaudální;

 • trakce loketního kloubu;

 • mobilizace proximálního radioulnárního kloubu ventrodorzálně s rotační složkou;

 • mobilizace předloktí proti humeru směrem radiálním a ulnárním;

 • mobilizace distálního radioulnárního kloubu – ventrodorzálně;

 • mobilizace jednotlivých karpálních kůstek vůči sobě – necílená mobilizace;

 • mobilizace os pisiforme;

 • mobilizace radiokarpálního kloubu dorzálně na straně radiální/ulnární;

 • mobilizace radiokarpálního kloubu (proximální řady) radiálně;

 • mobilizace mediokarpálního kloubu (distální řady) palmárně se zřetelem na radiální stranu;

 • posun radiokarpálního kloubu (proximální řady) dorzálně;

 • posun mediokarpálního kloubu (distální řady) ve směru palmárně;

 • dorzální/palmární vějíř metakarpálních kloubů;

 • mobilizace metakarpálních hlaviček ve směru proti sobě (nůžkový hmat);

 • mobilizace metakarpofalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a rotace;

 • mobilizace interfalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a zaúhlení.

 

Dolní končetina

 • trakce kyčelního kloubu (intermitentní v ose femuru, v ose krčku femuru, vleže na břiše);

 • mobilizace pately ve směru laterolaterální, kraniokaudální a kroužení pately;

 • trakce kolenního kloubu v ose femuru a v ose bérce;

 • mobilizace kolenního kloubu ve směru laterolaterlním, ventrodorzálním (test na LCA/LCP – zadní a přední zásuvkový fenomén);

 • mobilizace proximální tibie a fibule ve směru ventrodorzálním s rotační složkou;

 • mobilizace distální tibie a fibule (talokrurálního kloubu) ve směru dorzálně;

 • trakce os calcaneus/talus ve směru ventrodorzálně;

 • mobilizace os calcaneus ve směru mediolaterálně, ve směru supinace a pronace a ve směru „osmičky“;

 • Chopartův kloub – mobilizace os naviculare ve směru dorzoplantárně;

 • Chopartův kloub – mobilizace os cuboideum ve směru dorzoplantárně;

 • Lisfrankův kloub – mobilizace ve směru dorzoplantárním a rotace;

 • dorzální/palmární vějíř metatarzálních kloubů;

 • mobilizace metatarzálních hlaviček ve směru proti sobě (nůžkový hmat);

 • mobilizace metakatarzálních kloubů ve směru dorzopalmární, laterolaterální a rotace;

 • mobilizace interfalangeálních kloubů ve směru dorzopalmární a laterolaterální.

bottom of page