top of page
Sarajevo War

Maja Špiritović

se narodila v roce 1977 v Sarajevu v Bosně a Hercegovině, rodičům pocházejícím původem z Bosny a z Chorvatska. I když nevěřící v Boha, ale v sebe, co ví –⁠ je původem směsí křesťansko-židovských a muslimských předků. Celý život žila s rodinou v Sarajevu a léto vždy trávila v Chorvatsku s dědečkem.


Ve svém rodném městě i přes nelehkou situaci vystudovala všeobecné gymnázium. Zažila začátek i konec války v Sarajevu a mezi tím byla na krátkou dobu nucena svou zemi opustit a žít v České republice na Moravě jako tehdejší uprchlík. Avšak, jak sama Maja říká, je to část jejího života, která k ní neodmyslitelně patří, ale nyní není třeba se k němu více vracet.


V roce 2000 ji chudoba a poválečný chaos donutily z rodného města opět odejít zpět do České republiky, do Prahy. Zde léta pracovala jako loutkoherec, což ji umožňovalo prezenčně studovat a vzdělávat se.


Dle Majiných slov to bylo těžké období, ale vše zvládla. A je velmi známé její:

„ ..všechno jde, když překonáš strach, chceš a dřeš“!

GCOM (Berlin).jpg

Studium

Po ukončení bakalářského (Bc.) studia fyzioterapie a magisterského (Mgr.) studia speciální pedagogiky, absolvovala a obhájila v roce 2020 i doktorské studium (Ph.D.) v oboru Kinantropologie na katedře fyzioterapie, na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy (FTVS UK) v Praze, kde již od roku 2015 působí jako externí lektor.


Mimo vysokoškolských, pedagogických aktivit se dále aktivně věnuje vědecké tuzemské a mezinárodní činnosti, v oblasti rehabilitace v oboru revmatologie. K tomu je přivedlo 11ti leté působení na pozici fyzioterapeutky v Revmatologickém ústavu v Praze. Zde několik let působila ve vedoucí funkci lůžkového oddělení, a poté i jako metodolog. V Revmatologickém ústavu v Praze také řadu let vedla klinickou praxi českým a zahraničním studentům fyzioterapie Karlovy Univerzity, díky které získala skvělý pedagogický přístup. Její vědecké zaměření v Revmatologickém ústavu, pod vedením světových kapacit v revmatologii a podpory pana prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., se nejvíce vztahovalo na onemocnění systémová sklerodermie, idiopatické zánětlivé myopatie (myozitidy) a ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc).

EULAR, Madrid

Věda

Při svém Ph.D. výzkumném projektu, který prováděla také v Revmatologickém ústavu (při studiu na FTVS UK), a který byl podpořen MZ ČR a GAUK, absolvovala stáž v Karolinském Institutu ve Stockholmu.

 

Dodnes se na světové vědecké úrovni podílí na mnoha rozhodnutích v oblasti rehabilitace vzácných revmatických onemocnění.

 

V roce 2019 byla nominovaná a následně rok zastávala funkci místopředsedkyně International Myositis Assessment & Clinical Studies Group (IMACS)
– Rehabilitation and Exercise Group.  S touto skupinou se podílí na vytvoření světových guidelines v oblasti rehabilitace pro pacienty, kteří trpí myozitidou.

 

Dnes Maju můžeme řadit mezi hlavní odborníky v oblasti rehabilitace těchto onemocnění, nejen v České republice, ale i v zahraničí.

India

Zájmy

Jeden z Majiných profesních snů bylo stát se delfinoterapeutem. Tento sen si splnila v Turecku, kde se jím stala a poté také působila jako delfinoterapeut v Antalyi a Beleku. Zde díky delfinoterapii pomáhala nemocným dětem. Více na facebookové stránce Delfinoterapija/DolphinTherapy nebo i v pořadu Sama Doma České televize.


Nějaký čas Maja pobývala také v Indii, kde vypomáhala sociálně slabším a dětem. Učila je základní hygieně, pomáhala s výstavbou a vybavením škol apod.

Úspěch

International Film Festival Karlovy Vary
Sir Michael Caine CBE

Michael Caine.jpg

Od roku 2019 do roku 2023 Maja působila jako fyzioterapeutka v Centru Pohybové Medicíny Pavla Koláře, a.s. (www.cpmpk.cz) na Chodově. Její klientelu tvořili sportovci převážně sportovci, pacienti s bolestmi zad, ale i s jinými diagnózami.

 

Za svůj největší úspěch považuje získání důvěry pana prof. Koláře, díky které se dostala v roce 2021 na festival v Karlových Varech, a zde působila jako osobní fyzioterapeutka sira Michaela Caina, oscarového herce.

 

Dnes Maja působí především jako pedagog na mnoha fakultách

jako interní lektor na ČVUT FBMI, 1.LF UK a externí lektor na FTVS UK, A 2.LF.

Maja je zakladatelkou FYZIOTALENT, a pod touto svojí ochranou značkou se snaží svým studentům předat své dlouholeté zkušenosti a vzdělaní. Jejím cílem je snaha o to, aby studenti své nabyté vědomosti využívali především v praxi. A proto organizuje workshopy, jejichž naplní je využití komplexní manuální techniky, hlavně mobilizační a manipulační techniky.

Ve své výuce využívá především prvky osteopatie a chiropraxe v pojetí fyzioterapeutického myšlení.

bottom of page