top of page

ORGANIZAČNÍ PLÁN

Kurz probíhá v učebně klasickou prezenční formou, teoretická část je vždy první den dopoledne. Poté, až do konce kurzu, se teorie vždy probírá s praktickou ukázkou lektora a následně i prakticky procvičuje v páru. 

Kurz mobilizace vždy předchází kurzu manipulace. Oba kurzy musí být absolvované u FYZIOTALENT, pod vedením Mgr. Maji Špiritović, Ph.D.

Po ukončení kurzů/seminářů se účastník nemůže nazývat nebo považovat za chiropraktika ani osteopata.

Online výuka tohoto kurzu není a nebude!!

 

Upozornění pro účastníky

  • Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce. Fotografie mohou být zveřejněny na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

  • Na kurzu/workshopu mobilizace/manipulace je nutné se prokázat dokladem o dosaženém vzdělání (diplom apod.). 

  • Pokud účastník bude jakýmkoliv způsobem narušovat výuku, nebude dostatečně připraven, nebo bude pod vlivem omamných látek, organizátor kurzu/workshopu je oprávněn vyloučit ho z kurzu/workshopu, bez návratu kurzovného.

Termíny kurzů naleznete zde. 

Kurz začíná vždy ráno od 9:00 hod. Žádáme proto všechny účastníky, aby byli v 9:00 hod. připraveni na svých místech.

Kurz/Workshop mobilizace/manipulace je 9ti hodinový kurz s hodinovou pauzou na oběd.

Trvání kurzu je tedy od 9:00-18:00 hod. oba dny (sobota a neděle).

Nebude chybět ani drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce).

Cena workshopu

  • MOBILIZACE 7 500,-Kč/300€

  • MANIPULACE 10 000,-Kč/400€

Částka se hradí předem na účet po přijetí Vaší přihlášky. V ceně kurzu jsou e-skripta s fotodokumentací výukových technik. Heslo a instrukce pro stažení skript obdržíte po registraci a zaplacení kurzovného.

 

Místo konání

V prostorách Fakulty biomedicínského inženýrství, ČVUT - Budova Kasárna

Sportovců 2311, 272 01 Kladno, učebna KL:K-310 nebo KL:K-208.

https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/kontakty?section=budovy
nebo

V prostorách CPMPK, Walterovo náměstí 329/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

Budova Walter, 3. patro – přednáškový sál.

 

Výstup workshopu

Certifikát o absolvování. 

!!! Pro účast na kurzu je nutné být si vědom možných kontraindikací, které, prosím vytištěné a podepsané, přineste sebou na kurz/workshop.

Na kurz/workshop si přineste vlastní přezuvky a ručník.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností jsme Vám k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Veronika – office manažerka.

bottom of page