top of page

Registrační formulář pro účely poskytnutí terapeutických/lektorských služeb:
/ individuální fyzioterapie /
/ kurzy mobilizace a manipulace /
/ Víkendové pobyty /

Klientem je:

Poskytovatelem služeb je:

Mgr. Maja Špiritović, Ph.D., fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, IČ: 09028668, adresa provozovny: FYZIOTALENT, Walterovo náměstí 329/2, 15800 Praha 5 – Jinonice nebo Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT - Kasárna Sportovců 2311, 272 01 Kladno; tel.: +420 776 058 038, +420 606 442 591; webové stránky: www.fyzio-talent.com; e-mail: fyziotalent@gmail.com (dále jen „Poskytovatel“).

Klient bere na vědomí, že odesláním / předáním tohoto registračního formuláře Poskytovateli vyjadřuje úmysl uzavřít Smlouvu ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Údaje o zdravotním stavu

Klient potvrzuje, že se u něj nevyskytují zdravotní potíže (o absenci těchto zdravotních potíží nemá ani pochybnosti), při nichž se Služby, zejména terapeutické služby provozované Poskytovatelem nesmějí provádět nebo při Služby není vhodné provádět z důvodu vzniku nebo zhoršení Klientových zdravotních komplikací či stavu. Pokud dojde ke změně zdravotního stavu, Klient má povinnost tuto skutečnost Poskytovateli okamžitě oznámit. V případě že tak neučiní, Poskytovatel si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit.

Prohlášení Klienta

Klient bere na vědomí, že bližší informace o zpracování jeho osobních údajů ze strany Poskytovatele v souvislosti s poskytováním služeb jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů na webových stránkách Poskytovatele:

www.fyzio-talent.com

Děkujeme za registraci. Brzy na viděnou!

bottom of page