top of page

Curriculum Vitae

Nejvyšší dosažené vzdělání:

‍vysokoškolské – doktorské studium FTVS – Univerzita Karlova

Rok ukončení studia 2020

Ph.D. titul jí byl udělen v oboru Kinantopologie

Mgr. titul jí byl udělen v oboru Speciální pedagogiky

Bc. titul jí byl udělen v oboru Fyzioterapie

 

Maja studovala na přírodovědecké fakultě v Sarajevu – obor Biologie. Pro poválečnou situaci v rodném kraji emigrovala a studium ukončila.

Pracovní zkušenosti v oboru fyzioterapie

 • 2024-dosud: Externí lektor na 2. lékařský fakultě Univerzity Karlovy (2.LF), Praha

 • 2024-dosud: Odborný asistent – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1.LF), Praha

 • 2022-dosud: Odborný asistent – Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT v Praze, Kladno

 • 2020-2023: Fyzioterapeut – Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s., Praha

 • 2020-dosud: Lektor mobilizačních a manipulačních technik pod vlastní ochranou značkou FYZIOTALENT

 • 2015-dosud: Externí lektor na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK), Praha

 • 2014-2021: Výzkumný pracovník v oblasti rehabilitace u idiopatické zánětlivé myopatie (IZM), systémové sklerodermie (SSc) a spondyloartritid (SpA) – Revmatologický ústav (RÚ) v Praze

 • 2013-2014: Metodolog – Centrum léčebné rehabilitace, RÚ v Praze

 • 2010-2013: Vedoucí fyzioterapeut na lůžkovém oddělení – Centrum léčebné rehabilitace, RÚ v Praze (vedení odborné a klinické praxe českých a zahraničních studentů v oboru fyzioterapie)

 • 2009-2020: Fyzioterapeut – Centrum léčebné rehabilitace, RÚ v Praze

Členství v odborných společnostech

 • Zakladatelka projektu komplexních manuálních technik (mobilizace a manipulace) pod vlastní ochranou značkou FYZIOTALENT pro výuku fyzioterapeutů a lékařů

 • Místopředseda – IMACS (The International Myositis Assessment and Clinical Studies Group for rehabilitation and exercise)

 • Člen místního organizačního výboru 4. globálního kongresu myozitid (GCOM) 2022 v Praze, Česká republika

 • Člen místního organizačního výboru 6. světového kongresu o systémové skleróze 2020 v Praze, Česká republika

 • Členství v International Myositis Assessment & Clinical Studies Group (IMACS) – Scientific Interest Groups Rehabilitation and Exercise

 • Odborný člen pacientské organizace „Revma Liga“

 • Člen výzkumného týmu v oblasti rehabilitace myozitid a systémové sklerodermie, Karolinska Institutet (Karolinska University Hospital), Stockholm, Švédsko

 • Česká revmatologická společnost (ČRS – ČLS JEP) – člen

 • Česká asociace zdravotníků v revmatologii (CAZR) – člen

Další aktivity

 • Účast na mnoha tuzemských, evropských a světových fórech, kongresech, konferencích – aktivní i pasivní přednášková činnost

 • Ve spolupráci s mezinárodními a světovými odborníky (Karolinska Institutet, Mayo clinic, Johns Hopkins University) na myozitidy se podílí na vývoji konsenzuálních pokynů (doporučení) pro cvičení pacientů s myozitidou a vývoji vzdělávacích materiálů v této oblasti pro poskytovatele zdravotní péče

 • Odborné vedení bakalářských a diplomových prací – školitel diplomových prací

 • Řešení výzkumných grantů (GAUK, AZV MZ ČR )

 • Její publikační aktivity a citace jsou veřejně dostupné na internetu (orcid, scopus, researchgate)

Curriculum vitae: Pro Gallery
bottom of page